ELFi talgutel osalemise tingimused

Üldised tingimused

Ürituste korraldajana teeb ELF enda poolt kõik oleneva nende õnnestumiseks programmis esitatud kujul. Kui meist sõltumatutel põhjustel oleme sunnitud tegema muudatusi ürituse programmis, aegades või hinnas, informeerime üritusele registreerunuid esimesel võimalusel.

Kui üritus eeldab teatud minimaalset osavõtjate arvu ja soovijaid on registreerunud vähem, jätab ELF endale õiguse ettevõtmine ära jätta. Sellisel juhul teavitatakse registreerunuid ürituse ärajäämisest hiljemalt 5 päeva enne selle väljakuulutatud algust (kui pole kokku lepitud teisiti) ning tagastatakse registreerunuile kogu tasutud raha.

Kui üritus ebaõnnestub ELFi süül, korvame Teile sellest tuleneva otsese kahju. Pretensioonid tuleb esitada ürituse ajal või kahe nädala jooksul peale selle toimumist. ELF ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud temast sõltumatute nähtuste poolt nagu ilmaolud,  ohutusreeglite eiramine (tuleohutus, väär ümberkäimine töövahenditega), samuti ei võta ELF vastutust varastatud või kaotatud esemete eest. Korraldajana teeb ELF kõik endast oleneva antud asjaolude ärahoidmiseks.

Osaledes ELFi üritusel palume Teil suhtuda hoolivalt loodusesse ja kohalikku eluolusse, vähendamaks viibimise negatiivset mõju ürituse sihtkohas.

Alla 18-aastaseid ootame talgutele koos täisealisega.

Hinna sisse kuuluv on loetletud ürituse kirjelduses.

Registreerumine ja osalustasu

Üritustele registreerumine toimub ELFi talgute veebilehel www.talgud.ee, kus iga ürituse juurest leiate lingi registreerimisankeedile. Enne registreerimist palume tutvuda ELFi talgutel osalemise tingimustega. Registreerumisel kinnitate nõustumist nende tingimustega.

Kui üritusel on ette nähtud osalustasu, jõustub Teie registreerimine osalustasu maksmisel Eestimaa Looduse Fondi arvele EE282200221005100292 (Swedbank). Osalustasu tuleb tasuda hiljemalt kolme päeva jooksul peale registreerimist. Vastasel korral on ELFil õigus Teie registreerumine tühistada.

Kui üritusele registreerutakse vähem kui kaks nädalat enne ürituse algust, tuleb osalustasu maksta hiljemalt registreerimisele järgneva tööpäeva jooksul. Mittetasumise puhul kustutatakse soovija üritusel osalejate nimekirjast.

Osalemisest loobumine

Osalemisest loobumisel rohkem kui 2 nädalat enne ürituse toimumist, peetakse ettemaksust kinni 10% tasutud osalustasust ELFi kulude katteks. Loobumisel vähem kui 14 päeva enne ürituse algust ei tagastata ettemaksust summat, mis katab registreerunu osavõtuks ELFi poolt tehtud kulutused, millele lisandub 10% kogu osalustasust. Vähem kui 48 tundi enne ürituse algust äraütlemisel osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.
Osalustasu annetusena käsitletav osa tagastamisele ei kuulu.

ELFi üritustele registreerunud ja etteteatamata või korduvalt osalemisest loobunud isikuid on ELFil õigus edaspidi mitte kanda osalejate nimekirja.

Üritusel osaleja eemaldamine

ELF-il on õigus eemaldada üritusel osaleja järgmistel juhtudel:
- ohutusreeglite raske või korduv rikkumine;
- teisi solvav käitumine;
- alkoholi tarvitamine talgutel töö ajal;
- igasugune EV seaduste rikkumine;
- kohalikku loodust või keskkonda kahjustav käitumine.