ELFi talgute vooluvete aasta


ELFi talgulised 2008. aastal Pärnumaal Männiku oja taastamas.

Toeta!

Eestimaa Looduse Fond kogub annetusi teema-aasta kõigi tegevuste elluviimiseks. Kui tunned, et soovid aidata, siis tee annetus Eestimaa Looduse Fondi arveldusarvele EE282200221005100292 märksõnaga „vooluvete aasta“. 

Eelmiste aastate teema-aastate peategelased olid liblikad (2014), niidurüdi (2013), kõre (2012) ja loopealsed (2011).

2015 on ELFi talgute vooluvete aasta.

Tänavune talguaasta on pühendatud jõgedele ja ojadele - mitmekesistele ja mitmenäolistele looduslikele vooluveekogudele, milles tihti keeb nii kohalik, kui rändav vee-elu ja millede vaba voolamine rõõmustab meid mitmel moel.

Paraku on paljudel meie vooluveekogudel vee vaba voolamine erinevatel põhjustel takistatud. Inimtekkeliste paisude ja ka vette langenud puude tõttu ei pääse lisaks veele jõgedes ja ojades liikuma ka kalad. Samuti ei ole paigalseisev vesi soodne mitmete haruldaste liikide eluks.

2015. aastal pöörame ELFi talgutel tavapäraselt rohkem tähelepanu vooluvete elustikule ja sealsetele murekohtadele ning nende lahendamisele.

Vooluvete aastal on plaanis:


- vooluvete retked, mille käigus külastame põnevaid paiku või kulgeme vetel, mis ühel või teisel moel aitavad looduslike vooluveekogude väärtust mõista ja tunnetada. Info nende kohta tekib kodulehele peatselt;

- teeme hulga talguid vooluveekogude ja neis elavate liikide heaks. Talgutest kuuleb järgemööda - suurem osa neist toimuvad suvel ja saavad välja hüütud 1. juunil. Vooluvete talgute kuulutust kaunistab teema-aasta logo.

Vooluvete aasta läbiviimist toetab SA Keskkonna Investeeringute Keskus.

Väikese kokkuvõtte toimunu kohta leiab siit: Vooluvete aasta tibud said loetud